Somriures Nòmades

L’Associació Somriures Nómades amb CIF G-65605354, una entitat sense ànim de lucre de caràcter social i cultural basada precisament en somriures nòmades. Som de Barcelona, Catalunya.

“Somriures” ja que amb elles treballem per millorar el món en la mesura en què ens és possible. “Nòmades” ja que mantenim una essència itinerant amb el propòsit d’aproximar-nos a les realitats i pobles dels diferents continents. Creiem en la germanor de tots els éssers humans que habiten la Terra. Ens reconeixem habitants d’un mateix planeta unit, que pertany a tots i a totes.

Reconeixem la riquesa de la diversitat cultural i fomentem la dignitat, el reconeixement i la revaloració de les identitats dels diferents pobles i cultures, apostant per una solidaritat responsable i respectuosa amb aquestes. La solidaritat és un sentiment d’unitat que genera llaços socials i compromís entre les persones, creant un treball en equip per un objectiu compartit i de benefici mutu. En definitiva, solidaritat és la tendresa entre les persones, el nostre lema: “somriures nòmades”.

Volem deixar el món millor de com ens ho hem trobat. Davant la creixent injustícia i desigualtat mundial, som dones i homes que manifestem la nostra voluntat per a la transformació social amb un compromís personal, considerant que un món millor no només és possible, sinó que és necessari.

Valorem i potenciem el compromís actiu, personal i col·lectiu, apostant per una estructura associativa basada en l’austeritat i en la transparència de les nostres actuacions.